Interview

Interview

Interview met Pierre Heijnen, wethouder Onderwijs, Integratie en Sociale Zaken in Den-Haag, waar deze week de eerste Dag van de Naturalisatie werd gehouden. Heijnen, namens de PvdA in het college, kondigde onlangs aan dat hij volgend jaar niet herkiesbaar zal zijn. Toen hij, twintig jaar geleden, politiek actief werd was Den Haag de meest gesegregeerde stad van Nederland, en dat is ze nog steeds. Valt de segregatie geen halt toe te roepen en hoe bezwaarlijk is het eigenlijk?
---

Minister De Geus van Sociale Zaken trekt tweehonderd miljoen euro uit om de gevolgen van de wet Kinderopvang, die net in januari is ingevoerd, nu al weer enigszins te herstellen. Want voor veel ouders is kinderopvang onbetaalbaar geworden.
Bijvoorbeeld voor Chantal van Dijk, alleenstaande moeder van twee kinderen. Zij kan de naschoolse opvang van haar kinderen niet meer opbrengen. Verslaggever Guido Spring bezocht het gezin Van Dijk in Rotterdam.
---

advertentie