Interview

Interview

Deze zomer werd de nieuwe paus, toch niet echt een totem van de moderniteit, door ongeveer een miljoen jongeren in Keulen toegejuicht als was hij Bono. Het gaat goed met de Kerk van Rome, zou je zeggen. Maar vorige week schreef een van de schapen van die kerk, minister van ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne, in de krant dat onder invloed van de discussie over de islam de religie steeds verder wordt teruggedrongen uit de publieke ruimte. Zij repte zelfs van een nieuwe beeldenstorm.

We gingen te rade bij de man die het althans voor de Nederlandse situatie weten kan, de opperherder van onze kerkprovincie, Kardinaal Simonis. Chris Kijne sprak met hem in het bisschoppelijk paleis in Utrecht.
---

Vorige week maakte premier Balkenende bekend dat het kabinet het eens is met de plannen om de 25 regionale politiekorpsen op te laten gaan in een landelijke politieorganisatie. Vandaag staat het onderwerp weer op de agenda van de ministerraad en vanmiddag geven de ministers Donner en Remkes een persconferentie. Het zal dus wel gebeuren. Ondanks de alarmerende toon van protest die met name de burgemeesters en de korpschefs van de grote steden hebben laten horen.
Vorige week lieten burgemeester Cohen van Amsterdam en zijn hoofdcommissaris Visser al protest horen, in dit uur een gesprek met de burgemeester van Groningen, Jacques Wallage.

advertentie