Interview

Interview

Deze week werd bekend dat het Leger des Heils de rijksoverheid gaat helpen om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Op verzoek van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid wordt een flexforce van Heilsoldaten ingezet bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, die de afgelopen jaren te maken hebben met een fors toegenomen vraag en met personeelsgebrek.

Staat dit beroep op het Leger des Heils op zichzelf of wentelt de rijksoverheid op deze wijze de problemen die politieke keuzes veroorzaken wat al te makkelijk af? En doet het Leger des Heils er goed aan de overheid terwille te zijn? Bovendien: moet zo'n uitgesproken evangelische organisatie wel rijksoverheidbeleid uitvoeren?
---

Het kabinet mag dan vorige week na veel gesteggel overeenstemming hebben bereikt over de vorming van één landelijk politiekorps, over de vraag of er vervolgens ook één groot ministerie van Veiligheid moet komen bestaat nog altijd grote verdeeldheid.
Verder dan ‘we denken er over na’, en ‘het is een bespreekbare variant’, willen de betrokken ministers Donner en Remkes nog altijd niet gaan. En dat terwijl er al enige tijd een rapport ligt van de commissie-Brinkman die de komst van zo’n Veiligheidsministerie heeft onderzocht, en positief adviseert. In zo’n mega-ministerie zouden justitie, politie en AIVD samen worden ondergebracht. Vooral de dreiging van terroristische aanslagen zou volgens de voorstanders nopen tot zo’n reorganisatie.

Paul Hofstra, namens Deloitte adviseur van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, is geen voorstander van zo’n ministerie en ziet een goed alternatief in het ontwikkelen van verschillende soorten netwerken om terrorisme en misdaad te lijf te gaan. Hij is hier te gast, goedemorgen. En in de studio in Den Haag zit Lousewies van der Laan, Kamerlid namens D66, de enige coalitiepartij die zich tot dusver omomwonden heeft uitgesproken vóór zo’n groot Veiligheidsministerie

advertentie