Het interview

Het interview

Het regime in Nederlandse gevangenissen gaat de komende tijd ingrijpend veranderen. Gedetineerden worden voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het verloop van hun detentie. Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag bestraft. Bovendien wordt het aantal behandelmethoden teruggebracht, evenals de hoeveelheid gevangenispersoneel. Het nieuwe systeem, Detentie en Behandeling op Maat (DBM) geheten, wordt sinds enige tijd bij wijze van proef toegepast in de penitentiare inrichting in Lelystad en is niet onomstreden. Een gesprek over de gevolgen van DBM voor gedetineerden, gevangenispersoneel en samenleving met jurist Gerard de Jonge (hoofd van de vakgroep criminologie aan de Universiteit van Maastricht), CDA-Tweede Kamerlid Rikus Jager en Jan Willem Dieten, ABVAKABO-bestuurder verantwoordelijk voor gevangenispersoneel.

Zondag zijn er in België gemeenteraadsverkiezingen. De kans is groot dat in Vlaanderen het Vlaams Belang er weer stemmen bijkrijgt. Al was het maar omdat de extreem-rechtse partij nu in bijna alle gemeenten kandidatenlijsten heeft ingediend. Maar wat voor partij is het Vlaams Belang eigenlijk? Ex-kaderlid van het Vlaams Belang Geert van Cleemput heeft er een boek over geschreven: “Vlaams geblokkeerd” . Het boek is een regelrechte aanval op partijleider Filip Dewinter. Deze straatvechter in maatpak zou als een potentaat over de partij heersen en met zijn harde lijn de Vlaamse zaak schaden. Een gesprek met auteur Geert van Cleemput en Rinke van den Brink, redacteur bij het NOS-journaal en kenner van extreem-rechts in Europa.

advertentie