Het interview

Het interview

EERWRAAK
Het aantal slachtoffers van eerwraak neemt toe in Nederland, onder meer als gevolg van de emancipatie van migrantenmeisjes, de marginalisering van migrantenmannen, en het groeiend isolement van sommige groepen migranten. Renate van der Zee, journalist voor onder meer NRC Handelsblad en Opzij, verdiepte zich langdurig in eerwraak en eergerelateerd geweld en schreef het boek Eerwraak in Nederland, dat volgende week verschijnt.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De Wet op het Primair Onderwijs, die deze week door de Tweede Kamer werd aangenomen, verlangt van scholen dat zij vanaf 1 januari aanstaande verantwoordelijk zijn voor het regelen van goede voor- en naschoolse opvang. Scholen moeten in korte tijd regelen dat kinderen van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags onderdak zijn, als ouders dat willen. Sommige scholen zijn verontwaardigd over de politieke druk die op ze wordt uitgeoefend: een discussie.

advertentie