Het interview

Het interview

Onder het motto In geouwehoer kan je niet wonen - vrij naar oud-staatssecretaris Jan Schaefer - besteedt De Ochtenden de hele ochtend aan de huizenmarkt. Iedereen kent wel iemand die graag naar een andere woning wil verhuizen, maar dat niet kan. Omdat je voor het eerst een huis wil kopen bijvoorbeeld, en de vraagprijs van een woning domweg te hoog is. Of omdat je graag naar een ruimere huurwoning wil, maar je net iets te veel verdient om in aanmerking te komen voor subsidie. Of omdat de wachtlijst voor een nieuwe woning tien jaar beslaat. In het eerste uur, tussen 9 en 10, staan twee vragen centraal: hoe komt het dat de huizenmarkt voor een belangrijk deel op slot zit? En wat doen we eraan? Een debat met minister Winsemius van VROM, Elco Brinkman (Bouwend Nederland), Hugo Priemus (TU Delft), Willem van Leeuwen (Aedes woningcorporaties), Marlies Pernot (Vereniging Eigen Huis) en Staf Depla (PvdA).

advertentie