De Ochtenden aan Tafel

De Ochtenden aan Tafel

Te gast is museumdirecteur Wim Pijbes. Pijbes, nu nog verbonden aan de Kunsthal maar vanaf juli de nieuwe directeur van het Rijksmuseum, spreekt zich uit over het kunstbeleid van de overheid. De wijze waarop de financiering van kunstinstellingen is georganiseerd ligt zwaar onder vuur. Wim Pijbes lag met Rotterdamse kunstraad in de clinch over subsidie voor zijn Kunsthal, toen hij de overstap naar het Rijksmuseum bekend maakte.

Hoogleraar voor arbeidsverhoudingen Paul de Beer publiceerde gisteren een opiniestuk in de Volkskrant over persvrijheid en de manier waarop het CDA daar mee omgaat.

Ook aan tafel Bart Luirink, hoofdredacteur van ZAM (Voorheen Zuidelijk Afrika-magazine), naar aanleiding van het geweld in Johannesburg.

De hervorming van de verzorgingsstaat loopt vast. Het voorstel van minister Donner om de wajong-uitkering van jonge gehandicapten te beperken stuit op verzet, en de uitgelekte plannen van de commissie-Bakker laten het ontslagrecht goeddeels in tact. Wat zijn de gevolgen van die rem op hervormingen in de sociale zekerheid? Te gast is Irene Asscher-Vonk, hoogleraar sociaal recht en arbeidsrecht.