Dezerdagen

Dezerdagen

Een mooie aanvulling op Heldring’s was de bundel van zijn columns van 2003 tot 2012 onder de titel “Dezer dagen”, Eva Jinek zocht hem op in Den Haag, op 22 november 2012…

Dit fragment is onderdeel van

Heldring, kampioen columnist der NRC exit op 27 april

Jérôme Heldring is niet meer, zaterdag 27 april 2013 overleed de oud hoofdredacteur en columnist van NRC Handelsblad, hij werd 95 jaar. De Groene Amsterdammer meldde: In zijn columns verdedigde hij tijdloze journalistieke waarden als de noodzakelijke scheiding tussen ratio en emotie. Liever de afstandelijke analyse dan de zoveelste persoonlijke opinie. ‘Ik vind dat dunnetjes, hoor, zo’n baaierd aan meningen in de krant.’ Aldus Heldring. In maart jl werd hem nog De tegel toegekend, een journalistieke prijs voor zijn hele oeuvre.

advertentie