De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Peter Blokhuis, schilder in Den Haag.

Een gesprek met de historicus Rob Hartmans die ‘De Groene van 1877’ schreef; een geschiedens van het dwarse weekblad Groene Amsterdammer.

'Groeten uit Ossendrecht'
Jan Rot stuurt een radiobriefkaart.

'De Werkplek'
Wim Noordhoek praat met schrijver Rudy Kousbroek.

'Philips’ Holland Indië Archief'
Wat bewaard bleef van de radio-omroep PHOHI, die tussen 1927 en 1940 uitzond naar Nederlands-Indië. Afl. 16: impressies van de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31-8-'38 in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

advertentie