Het eerste parlement van Nederland 1796-1798

OVT 12 mei 2013

Het eerste parlement van Nederland 1796-1798

OVT 12 mei 2013

Historicus Joris Oddens over zijn boek ‘Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798’.
Aan de hand van officiële bronnen, opiniebladen, brieven en memoires wekt Joris Oddens de eerste Nederlandse parlementariërs opnieuw tot leven. Hoe gaven zij invulling aan het nieuwe ambt van volksvertegenwoordiger? En met welke strategieën boden zij als achttiende-eeuwers het hoofd aan de uitdagingen van de representatieve democratie?

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Dag van de Tulband; Curaçao; column Philip Freriks; Geschiedenis van het gifgas; Het eerste parlement van Nederland; Het Spoor terug: Het diplomatenleven van Herman van Roijen

advertentie