Het Spoor terug: diplomaat Herman van Roijen

OVT 12 mei 2013

Het Spoor terug: diplomaat Herman van Roijen

OVT 12 mei 2013

Het Spoor terug: De man die ons van Indië afhielp.
Het diplomatenleven van Herman van Roijen
Op 6 mei verschijnt de biografie van oud topdiplomaat Herman van Roijen (1905-1991). Aanleiding voor een portret, waarin zijn verhaal verteld wordt door mensen die hem goed hebben gekend. Van Roijen verwierf wereldwijd faam als man die Nederland twee keer uit de brand hielp. Eerst in 1949 bij de besprekingen met de Republiek Indonesië en later in 1962 rond Nieuw-Guinea kwestie. Samenstelling: Paul van der Gaag

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Dag van de Tulband; Curaçao; column Philip Freriks; Geschiedenis van het gifgas; Het eerste parlement van Nederland; Het Spoor terug: Het diplomatenleven van Herman van Roijen