Het Spoor

Van Protest tot Verzet, de RAF

Het Spoor

Van Protest tot Verzet, de RAF

Tien jaar geleden, in de nacht van 8 op 9 mei 1976, werd Ulrike Meinhof in haar cel vermoord. Meinhof was het symbool van de gewapend verzet in de Bondsrepubliek. Naast een terugblik op die tijd ook aandacht voor de stand van zaken.
Een programma over 15 jaar anti-imperialistische strijd, en over de vraag wat die strijd heeft opgeleverd. Over het ontstaan van de Rote Armee Fraktion (RAF), de behandeling van RAF-gevangenen en over de stand van zaken nu.
Met historische fragmenten van o.a. VARA/VPRO-correspondent Nico Haasbroek en uit de film Stammheim.
Interviews met o.a.:
- Nico Haasbroek
- schrijver Boudewijn Chorus;
- advocaat Bakker Schut;
- vertrouwensarts van RAF-leden van Aalderen;
- Annie Westerbring (Rode Hulp)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief