De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Frans Jansen, fotograaf te Haarlem.

'Het Weekbericht van Anton de Goede'
Met een ontmoeting met oud-VNU-man John Bakkenhoven (1927). Ooit begon hij als leerling-journalist bij Panorama, later bekleedde hij diverse belangrijke functies bij de VNU, de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven.
In de 'Levende Dichters Almanak', Gerry van der Linden, een van de dichters die zijn opgenomen in de bundel ‘De 100 beste gedichten van 2001’, gekozen door Geert Buelens.
Frits Jonker met 'Audio Archeologie'

TWEEDE UUR
'De wijde blik' van radiokunstenaar Mat Wijn.

Negende Amstelfestival
Bloemlezing uit het negende Amstel Festival met opnamen van Emak Bakia, Maestro Echoplex en Burd Early.

'Het Geluid van Nederland'
Peter te Nuyl behandelt historisch geluid.

advertentie