De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Marianne Fox-Ockinga, schilder/grafica in Warten (Fr.).

Nan van Houten (directrice Nestheaters in Amsterdam) en econoom Arie van der Zwan over de activiteiten van de VandenEnde Foundation, een particulier fonds dat kunstzinnige initiatieven wil ondersteunen.

'Levende Dichters Almanak'
Daniel Dee, auteur van de bundel '3D – schetsjes van onvermogen'.

TWEEDE UUR
'De Wijde Blik' van radiokunstenaar Mat Wijn.

Special met sessie opnamen van het jonge Groningse sextet Audiotransparent.

'Het geluid van Nederland'
Peter te Nuyl behandelt historisch geluid.

advertentie