De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Chris van Esterik, journalist in Ingen.

Een ontmoeting met René Hesselink, mede-directeur van antiquariaat Hinderickx & Winderickx te Utrecht. Een gesprek over de boekenberg in Nederland en de waarde van tweedehands boeken.

Het ongevraagde advies aan staatssecretaris Medy van der Laan bij monde van Anna Tilroe, kunstcritica van NRC-Handelsblad.

'Levende Dichters Almanak'
Huub Oosterhuis leest 'Dorst' uit Een maal Zeventig.

'De Wijde Blik' van radiokunstenaar Mat Wijn.

TWEEDE UUR
Een muzikaal portret van de No Neck Blues Band aan de hand van een gesprek en speciale sessie opnamen.

'Het geluid van Nederland'
Peter te Nuyl behandelt historisch geluid.

advertentie