Argos

Onrust in de sociale werkplaats

Argos

Onrust in de sociale werkplaats

De teloorgang van de sociale werkplaats
Onrust in de sociale werkplaats Ruim honderdduizend mensen met een handicap, lichamelijk of geestelijk, moeten bij gewone bedrijven aan het werk. Sociale Werkplaatsen worden ontmanteld, de SW-geïndiceerden, zoals arbeidsgehandicapten worden genoemd, moeten ‘beschutte arbeid’ verruilen voor zo regulier mogelijke banen.
Dat is het doel van de Participatiewet, die gepland staat voor 2015.
Een idealistisch streven van PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma die niet wil dat gehandicapten apart worden gezet maar meedoen? Of is de omstreden Participatiewet vooral een bezuiniging?
Sommige sociale werkvoorzieningen anticiperen al jaren op de Participatiewet. Zij hebben hun sociale werkplaats grotendeels ontmanteld. Maar wat voor banen zijn er voor de SW-ers buiten de muren van de sociale werkplaats ? En zitten werkgevers wel te wachten op arbeidsgehandicapten met een groot risico op ziekte of andere problemen ? Waar gaan de SW-ers naar toe wanneer werken in een gewone baan mislukt ?
Argos sprak met staatssecretaris Klijnsma. En ging op onderzoek bij de Sociale Werkplaats Delta in Zutphen.

Kernwapens op vliegbasis Volkel
Volgens oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt liggen er kernwapens op vliegbasis Volkel. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of de oud-premiers met hun uitspraken zaken hebben onthuld die geheim hadden moeten blijven. Vraag is of die reactie van het OM overdreven is.
TELEFOONGESPREKKEN (12:46 uur) met:
- oud-minister van Defensie Bram Stemerdink. Hij bevestigt dat er kernwapens lagen opgeslagen. Hij vindt het opmerkelijk dat de oud-premiers beweren dat die Amerikaanse wapens daar nog steeds liggen. Volgens Stemerdink weet alleen de huidige regering dat. Een onderzoek door het OM naar de uitspraken van Lubbers en Van Agt vindt hij flauwekul. Hij zegt: "Als ze in hun eigen regeerperiode hadden gesproken, dan hadden ze een staatsgeheim geschonden, maar nu niet";
- oud-kernwapenactivist Karel Koster. Hij heeft in 1997 al de aanwezigheid van kernwapens in Volkel onthuld. Hij baseerde zich destijds op een luchtmachtdocument van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens hem liggen er nog steeds kernwapens in Volkel. Hij baseert zich nu op informatie van onder meer klokkenluiderswebsite WikiLeaks.
ARCHIEFMATERIAAL: (12:45 uur) oud-premier Lubbers en Van Agt onthullen dat er nucleaire wapens op vliegbasis Volkel liggen.

Presentatie: Max van Weezel.