Het Spoor

Werkloos in België

Het Spoor

Werkloos in België

Over het onzekere en alles behalve vrolijke bestaan van een leger stempelaars in België en een kabinet Martens dat meer oog heeft voor de overheidsfinanciën dan de werkloosheid en bovendien kan regeren zonder de effectieve controle van het parlement.
Een kabinet dat volmachten heeft gekregen om de werkloosheid te bestrijden, maar ze aanwendt om de statistieken te manipuleren. Uitkeringen die niet aan een bepaalde tijdsduur zijn gebonden; wie ‘abnormaal langdurig’ werkloos is wordt uitgesloten. En op de arbeidsbureau's is het motto: ‘Wij staan niet aan de kant van de werklozen’.
Reportages en interviews met o.a.:
-Frank Vandenbroucke, SP-parlementslid;
-werkloze Chris;
-Dries Simoens, lector aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Antwerpen;
-mw. Van Asselberg, die fors werd gekort op haar uitkering;
-adjunct-kabinetschef van het Ministerie van Arbeid en tewerkstelling, dhr. Duyzend;
-een anonieme ambtenaar van het Belgische arbeidsbureau RVA;
-Prof. De Brabander;
-Jef Maes van de socialistische vakbond ABVV;
-de ‘protest clochard’ Lieven Spaens.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief