Het Spoor

Interview Rinus Ferdinandusse

Het Spoor

Interview Rinus Ferdinandusse

In toenemende mate hebben de weekbladen de maken met een verslechterende markt. Zo ook Vrij Nederland. Koos van Zomeren interviewt hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse, over de vermeende moeilijkheden bij het gerenommeerde weekblad en over de maatregelen die VN denkt te gaan treffen om de problemen te lijf te gaan.
Een interview over VN, over de journalistiek en over de literaire aspiraties van Ferdinandusse.