Het Spoor Terug

Kneppelfreed

Het Spoor Terug

Kneppelfreed

Een gewelddadig treffen voor het Gerechtshof in Leeuwarden tussen Justitie en Friese taalijveraars, nu 35 jaar geleden. Een gebeuren dat nationaal en internationaal de aandacht trok.
Op 16 november 1951 moest Fedde Schurer, hoofdredacteur van de Friese Koerier, terecht staan wegens een hoofdartikel waarin de kantonrechter uit Heerenveen Wolthers werd aangevallen. Hij liet zich hooghartig uit tegen over de dierenarts, die zich in de rechtszaal in het Fries wilde verdedigen. De kwestie was: mag in de rechtszaal Fries gesproken worden?
Op het Zaailand in Leeuwarden was het die dag markt en belangstellenden voor de zaak konden niet naar binnen omdat de zaal te klein was. Politie sloeg in op de menigte en de brandweer spoot de menigte nat. Het werd een veldslag.
Interviews met:
-Douwe Tamminga, schrijver in de Friese taal en vriend van Schurer, over de gebeurtenissen, over hoe hij klappen kreeg en hoe Schurer gewond raakte .
-politierechter Kuipers uit Wommels, substituut officier van Justitie. Hij vond het artikel beledigend maar was het eens met Schurer over het gebruik van de Friese taal;
-Journalist Jo Smit, die voor het Vrije Volk in de rechtszaal zat;
-Abel Herzberg, verdediger van Schurer;
-historische stemfragmenten van Jan Piebenga, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, en van PvdA Kamerlid J.H. Scheps;

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief