Het Spoor Terug

De Hongaarse opstand

Het Spoor Terug

De Hongaarse opstand

Dertig jaar geleden vond in Hongarije een opstand plaats die enkele dagen later weer werd neergeslagen door de Sovjet Unie. Drie Hongaarse vluchtelingen van toen aan het woord over de voorgeschiedenis en de opstand in 1956 in Boedapest, over hun vlucht en over hoe ze in Nederland als ‘slachtoffers van het Sovjet imperialisme’ bijna werden doodgeknuffeld. Daarnaast gesprekken met CPN leider Marcus Bakker, de toen 11 jarige Karin de Vree en met de Eva Besnyö over de communistenhetze destijds in Nederland. Verder historisch materiaal en krantenteksten en berichten uit die tijd.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief