Het Spoor

Buitenlandse gedetineerden

Het Spoor

Buitenlandse gedetineerden

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Zo luidt artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Maar buitenlandse gedetineerden weten wel beter. Het Spoor onderzoekt wat van dit grondrecht terechtkomt bij de strafrechtspleging, de dubbele en soms driedubbele bestraffing en de op handen zijnde nieuwe Vreemdelingenwet.
Na een straf te hebben uitgezeten worden buitenlandse gedetineerden vaak het land uitgezet. Terug naar het land van herkomst. Een dubbele straf, omdat zij daar of weer achter slot en grendel belanden en in ieder geval weinig toekomstmogelijkheden meer hebben. Ook vrouw en kinderen worden daardoor gestraft.
Vuistregel is: bij een straf van zes maanden of meer volgt uitzetting.
Het Spoor en de enkele reis Istanboel.
Met reportages van de gevangenis Norgerhaven en van demonstratie tegen uitzettingsbeleid op 1 november 1986 in Utrecht en interviews met o.a.:
-luitenant Verdonk, commandant van de marechaussee-brigade van Schiphol;
-de Nederlandse Alice Fouad;
-jurist Arriën Kruyt van het Landelijk Bureau Racismebestrijding;
-staatssecretaris Korte-van Hemel;
-Wil van Harmelen, maatschappelijk werker bij de Haagse reclassering;
-Een anoniem Turks meisje wier vader binnenkort wordt uitgezet;
-Attila Karaoglan, bestuurslid van het Bureau racismebestrijding;

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie