S.O.S. Noordpool

S.O.S. Noordpool

reconstructie van ramp in de witte hel

Dit fragment is onderdeel van

Woord

Een dubbele aflevering van Het spoor terug, Op 25 mei 1928 voltrok zich een ramp met het luchtschip de Italia, een deel stortte neer op het ijs, een ander deel dreef weg. De overlevenden moesten nog tot juni wachten voordat zij gered werden. In het Spoor terug, getiteld “S.O.S. Noordpool, een Hollandsche jongen in de witte hel” volgen we het verhaal van deze reddingsoperatie waar onder meer de Nederlandse Sjef van Dongen bij betrokken was. De verzamelde wereldpers volgde destijds vanaf Spitsbergen alles op de voet.

advertentie