Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 3: Het Groot Desseyn

Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 3: Het Groot Desseyn

Spoor Terug: Kooplieden, kapers en kolonisten
Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar 'Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren.

Aflevering 3: Het Groot Desseyn
Hollandse kooplieden gebruiken het 12-jarig Bestand om op verscheidene plekken in het Atlantisch gebied vaste voet aan wal te krijgen. Dat lukt in Afrika en Amerika. In 1621, als het Bestand is afgelopen, wordt eindelijk de West-Indische Compagnie opgericht. Meer als oorlogsinstrument tegen Spanje dan als handelscompagnie. Dat blijkt uit 'Het Groot Desseyn', een plan om de macht van Spanje in het Atlantisch gebied te breken. Geïnterviewden:
Henk den Heijer (Ghana/Angola);
Charles Gehring (Albany);
Doeke Roos (Guyana);
Piet Emmer;
Aad Boomert (Venezuela);
Ernst v.d. Boogaart (Brazilië).
Gespreksonderwerpen zijn:
de eerste handelscontacten die in 1593 tot stand kwamen met de Afrikaanse Goudkust en de belemmeringen die de Portugezen vanaf 1609 hierbij vormden; de bouw van fort Maurits als handelspost op de Goudkust
(Ghana); de vestiging van de eerste Hollanders in Zuid-Amerika in 1616; de handel met de Indianen; de oprichting van de West-Indische Compagnie op 3 juni 1621; de organisatiestructuur van de West-Indische Compagnie; de strijd tegen de Spanjaarden om de zoutvaart op Venezuela in de jaren twintig van de zeventiende eeuw; de strijd tegen de Portugese macht in Brazilië en Angola.
Met een citaat uit het oprichtingsstatuut van de West-Indische Compagnie en een historische bron over de Hollandse verovering van een Portugese handelspost in Brazilië.

Presentatie: Kiki Amsberg en Aad Bos