De Dag van De Plek-1998

4: Dirk Frieling, stedenbouwkundige

De Dag van De Plek-1998

4: Dirk Frieling, stedenbouwkundige

VPRO-Radiomakers verzorgden in de zomer van 1999 een 7 uur durende uitzending naar eigen smaak en inzicht.
In het programma 'De plek' signaleerde Marjoke Roorda veranderingen in het Nederlandse landschap per 4kante kilometer. Op deze dag gaat zij met een aantal deskundigen op zoek naar de planologische verbanden.

Marjoke Roorda in gesprek met Dirk H. Frieling, hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft, waarin hij ingaat op de veelheid aan stedenbouwkundige toekomstvisies op Nederland die verschenen na het uitkomen van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra. Frieling vertelt dat zij al de verschillende nota's en toekomstvisies hebben verzameld en doorgelicht om de bepalen wat de overeenkomsten en wat de tegenstellingen zijn. Dat heeft geleid tot een 'metropolitaan debat' waarvan de resultaten nu tastbaar beginnen te worden.

advertentie