De Plek 13-04-1999

Numansdorp in de Hoekse Waard

De Plek 13-04-1999

Numansdorp in de Hoekse Waard

In deze aflevering aandacht voor Numansdorp in de Hoekse Waard waar plannen bestaan om een stiltegebied gedeeltelijk op te offeren aan glastuinbouw.
Gesprekken met belanghebbenden: een vertegenwoordiger
van de natuurbeweging, de rentmeester, en wethouder Frans
Tuinder

advertentie