De Plek 23-02-1999

Oostermeer

De Plek 23-02-1999

Oostermeer

Begin jaren '70 richtten de boeren van Oostermeer een natuurcoöperatie op: Eastermars Lânsdouwe. Ze zijn sindsdien minder scheutig geworden met (kunst)mest. Ze onderhouden de streekeigene houtwallen. Ze laten de randen van hun weiden soms expres verschralen om bepaalde planten een kans te geven. En daar komen dan weer insecten en vogels op af. In 1999 zijn er 65 boeren lid van de coöp.
Er zijn echter ook mensen die het nut van agrarisch natuurbeheer niet zien zitten. Die houden niet van ecologie. En dan is er ook iemand die de coöperatie niet ver genoeg vindt gaan. Hij verdenkt de boeren van opportunisme en ordinair geldgewin. Hij bindt de strijd aan met gemeente en provincie omdat ze de bescherming van het Friese coulisselandschap niet serieus nemen. Omdat ze meer praten dan doen!
Tot 1991 verzamelde hier de Friese schrijver Dam Jaarsma volksverhalen. Fans van Voskuil's Bureau kennen hem als Damsma.

advertentie