De 747-documentaire

TRANSNISTRIE

De 747-documentaire

TRANSNISTRIE

De Sovjet Unie bestaat nog. Het is een gebied van zo'n 200 km lengte en ongeveer 60 km breed. Het ligt ingeklemd ten Noordoosten van Moldavië en de Oekraïne. Dit gebied dat zichzelf de Moldaafse Dnistr Republiek noemt, MDR, hoort officieel bij Moldavië. De MDR heeft toen de Sovjet Unie instortte zichzelf uitgeroepen tot onafhankelijke staat. Er volgde een korte oorlog met Moldavië en nog steeds zijn de verhoudingen erg gespannen.

In Transnistrië staan de standbeelden van Marx en Lenin nog in ieder gehucht en elke stad. De transportondernemingen hebben namen als SovTrans en de boerderijen heten Sovchose. In het conflictgebied staat een gevangenis waar men Tuberculose patiënten verpleegt. De gevangenis is van Moldavië maar staat op Transnistrisch grondgebied. En de MDR heeft met het in vallen van de winter, water en elektriciteit naar de
gevangenis afgesloten. Daardoor zitten de patiënten ook nog eens in de kou.

Peter Meijwes reisde van Noord naar Zuid Transnsitrië. Zijn verslag en bezoek aan de TBC gevangenis.