De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Boris Dittrich, fractievoorzitter
van D66 in Amsterdam.

Een gesprek met de Amerikaanse historicus Craig
Harline over zijn boek ‘De wonderen van Jezus-Eik’. Het
belicht de rol van mirakels in onze gewesten in de
zeventiende eeuw.

'Arnon Grunberg vanuit New York'

TWEEDE UUR
Sarah Verroen ondervraagt.

'Steen voor steen'
Marten Minkema zwerft door gebouwen. Vandaag onze
opnamestdio: 'Desmet' in Amsterdam. En hoe spreek je
Desmet uit?

'Muzikale Verhalen'
Vandaag het verhaal van James T. Shaw, alias Hannibal.
Een artiest wiens carrière zich laat lezen als een
dwarsdoorsnede van de zwarte rhythm and blues tussen
midden jaren vijftig en midden jaren zeventig.

advertentie