De avonden

De avonden

EERSTE UUR

Een kort verhaal van Arnon Grunberg uit New York.

'De apologie van Socrates'
Daarna brengt de Vlaamse acteur Julien Schoenaerts 'De apologie van Socrates'. De Verdedigingsrede van Socrates, zoals gehouden in 399 voor Chr. in Athene en –vermoedelijk vrij precies – opgetekend door Plato. Het verweerschrift wordt voorafgegaan door een gesprek met Schoenaerts die dit stuk zijn leven lang speelde. (1995)