De avonden

De avonden

EERSTE UUR

'Gesproken Uitzicht'
Het uitzicht van Robbie Dell’Aira, kunsthistoricus, hij beschrijft het uitzicht vanuit
de Faustkamer in het kasteel van Waardenburg.

Een kort verhaal van Arnon Grunberg. Vanuit New York.

'Een man die in de toekomst springt'
Wim Brands in gesprek met de schrijver Oek de Jong over de bundel 'Een man die in de toekomst springt'. Essays over literatuur en beeldende kunst.

TWEEDE UUR

‘Steen voor steen’
De architectuurrubriek. Marten Minkema wandelt met architect Kas Oosterhuis langs het door hem ontworpen afvaloverslagstation in Zenderen. De enorme hal met elliptisch gevormde bogen is al vier jaar buiten gebruik vanwege protesten van omwonenden tegen de vuilstortplaats.

'The making of ‘Our Relations’
Piet Schreuders reconstrueert de oorspronkelijke filmmuziek van Our Relations, een compositie van Leroy Shield in een Hal Roach produktie met Laurel & Hardy. (Deel 1).

advertentie