De avonden

De avonden

HET EERSTE UUR

'Gesproken uitzicht'

In 'Er Moet Wat Gebeuren' vanavond de dichter en vertaler Jana Beranov'a die filosofeert over de vraag: 'Worden we beter van de Europese Grondwet?'

'Mijn muziek' - Wouter Pleijsier in gesprek met kenners.

Een gesprek met de dichter Rik Comello die al jaren de gedichten schrijft op de ruiten van beroemde strandtent De Kwartel in Den Haag.

HET TWEEDE UUR

'Opspraak': In een ontmoeting met de Amsterdamse uitgever Guus Bauer geeft deze toe zelf de auteur te zijn van de novellen en verhalen die in Nederland eerder dit jaar door Bauer op de markt zijn gebracht en steeds zijn toegeschreven aan de hoogbejaarde onbekende Tsjechische schrijver Miroslav von Miraus. De verhalen spelen in Tsjechoslowakije na de inval van de Russen.
Op 19 maart jl. schreef Parool-criticus Maarten Moll nog zeer lovend over deze Von Miraus en de twee uitgebrachte titels ‘Als vreemde kwam ik thuis’ en ‘Van heinde kwam hij ver’. ‘De geschriften van Miroslav von Miraus zijn een kruising van de zelfspot van Jaroslav Haseks Brave Soldaat Schwejk en de magisch-realistische stijl van Bohumir Hrabal. En ze zijn erg geestig,’ aldus Maarten Moll in zijn bespreking.
In de jaren ‘70/’80 was Guus Bauer eenmansuitgever van een klein literair fonds waarin schrijvers als Gust Gils, A. Moonen, Gerrit Komrij en Boudewijn Büch publiceerden.
Bauer verdween destijds even snel als hij was opgekomen en woonde - zo werd later duidelijk - jaren lang met zijn tjechische echtgenote in haar geboorteland.
Inmiddels is Bauer helemaal terug en doet hij dezer dagen van zich spreken door de publicatie van brieven van Theo van Gogh aan Boudewijn Buch (die begin jaren negentig eerder verschenen in het studententijdschrift Folia), verder herdrukte hij van Adriaan Morrien de tekst ‘Op bezoek bij Vigoleis Thelen’ en bracht hij een vertaling van gedichten van Jaroslav Seifert.
In de uitzending geeft Guus Bauer de mystificatie toe en verklaart hij ook dat de schrijvers Theodor Holman en Jan Stavinoha erbij zijn betrokken.

'De wijde blik': radiokunst door Mat Wijn

Armeno Alberts over Silver Apples of the Moon, een compositie van Morton Subotnick, uitgebracht op de cd The Early Gurus Of Electronic Music.

HET DERDE UUR

De documenntaire "Israels heden en een protestants verleden".
Jarenlang woonde en werkte Arthur van Amerongen in Israel. Zelf van orthodox-gereformeerde huize confronteert hij Margriet van de Linde, hoofdredactrice van BLVD en eveneens van streng protestantse afkomst met de zgn. bijbelse plaatsen in Israel. Welk verleden wordt er bij haar opgeroepen; wat hield dat verleden in.
Een documentaire van Arthur van Amerongen.

'Het geluid van Nederland' - Peter te Nuyl in de archieven van Hilversum.

'De eerste pagina' van De 100 beste gedichten van 2004, gekozen door Thomas Vaessens.
Uitgeverij De Arbeiderspers

advertentie