De Open plek

Het groene hart: De Economie

De Open plek

Het groene hart: De Economie

Aan het Groene Hart kleeft een aura van rust, stilte en sereniteit, niettemin is bijna een kwart miljoen mensen werkzaam in dit gebied. In deze uitzending aandacht voor de bedrijvigheid in het Groene Hart.

U hoort nogmaals Leo van der Geest van onderzoeksinstituut Nyfer. Met hem praten we o.a. over de Nederlandse grondpolitiek. Aan de ene kant wordt het Groene Hart op slot gedaan onder verwijzing naar ecologische argumenten, terwijl er aan de andere kant woningen gebouwd (moeten) worden in het kader van de VINEX-taakstelling (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra). Dit werkt grondspeculatie in de hand.

Verder een gesprek met de heer Rootliep, voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel (KvK). De Utrechtse Kamer van Koophandel is net als de drie overige KvK's in het Groene Hart lid van het Bestuurlijk Platform Groene Hart (zie vorige uitzending). Als belangenbehartiger van het bedrijfsleven stelt hij tegenover de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een Economische Hoofdstructuur: "Die twee zijn complementair."

advertentie