Het Spoor

Fanny Schoonheyt

Het Spoor

Fanny Schoonheyt

Speurtocht naar de legendarische Fanny Schoonheyt ( Rotterdam 1912-1961), een Nederlandse vrouw die met de wapens in de hand aan de kant van de republikeinen heeft deelgenomen aan de Spaanse Burgeroorlog. Ze verwierf er in korte tijd faam als ‘het dapperste meisje van Barcelona’ en ‘de koningin van de mitrailleur’. Yvonne Scholten kwam haar naam tegen in 1986 in een boekje van Jef Last over Spanje.
Wie was ze, waar kwam ze vandaan en waar is ze gebleven?
Na veel speurwerk ontstaat een raamwerk van haar leven, waarbinnen veel nog onbekend blijft. In dit programma een verslag van deze speurtocht en de resultaten.
Interviews met o.a.:
-Mevrouw Schoonheyt uit Roosendaal;
-Marisa Lopez, dochter van Fanny;
-Truus Mooser, hartsvriendin van Fanny op de lagere school
-De Surinaamse schrijver Lou Lichtveld bij wie Fanny in Barcelona logeerde;
-De voormalige consul in de Dominicaanse republiek, Faber;
Met fragmenten uit boek- en krantenartikelen, het dagboek van Fanny, en een op verzoek geschreven in memoriam, van Anton Koolhaas, die Fanny leerde kennen op de redactie van de NRC.

Zie ook:
-'Het spoor terug' over Fanny Schoonheyt in OVT van 04-09-2011
-Yvonne Scholten, Fanny Schoonheyt: Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog, Meulenhoff, 304 blz.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief