Namibie's Duitse boeren

Namibie's Duitse boeren

Ongehoord

Dit fragment is onderdeel van

Woord

Documentaire over de Duitse kolonisten die na de onafhankelijkheid, in het Afrikaanse land Namibië zijn blijven wonen. John Jansen van Galen reconstrueert de koloniale geschiedenis van de Duitse boeren die 'Südwestafrika' rond de eeuwwisseling veroverden. Vraaggesprekken met de nakomelingen van de Duitse kolonisten over de onherbergzame natuur van het land, de cultuur en de volksaard van de kolonisten, de verspreiding van het nationaalsocialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog en de grote betrokkenheid bij het moederland Duitsland na de oorlog.

advertentie