De Plek 2-02-1999

Heerlen

De Plek 2-02-1999

Heerlen

Ten oosten van de stad Heerlen leeft één van de laatst overgebleven populaties hamsters of korenwolven van ons land. Uitgerekend op het territorium van dit met uitsterven bedreigde beestje wil de gemeente Heerlen samen met de Duitse stad Aken een grensoverschrijdend bedrijventerrein (GOB) aanleggen met de futuristische naam Avantis.Avantis NV trekt maar liefst acht miljoen gulden uit om het uitsterven van de Heerlense hamsters tegen te gaan. Zo komen er hamstervriendelijke groenstroken en waterpartijen op het bedrijvenpark. Faunatunnels en eco-viaducten moeten er verder voor zorgen dat de korenwolf kan uitwijken naar andere gebieden in de omgeving waar akkerbouwers met financiële steun van Avantis korenwolf-vriendelijker zullen gaan produceren. Of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten, is nog maar de vraag. De omringende gebieden zijn volgens Stichting Das & Boom en de Hamsterwerkgroep Limburg totaal ongeschikt als leefgebied voor de hamster. Het afsluiten van beheersovereenkomsten met Heerlense landbouwers, zoals Natuurmonumenten momenteel al doet, wordt ze;fs ronduit "belachelijk"genoemd. "Die beesten zitten maar op één plek goed en dat is de plek waar ze nu zitten!" De aanleg van een bedrijvenpark betekent in hun ogen maar ëën ding: sat de korenwolf net als de bruine beer gedoemd is uit te sterven in Europa.