Het Spoor

Interview met Jan Vis

Het Spoor

Interview met Jan Vis

'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.

Interview met Jan Vis, hoogleraar Staatsrecht in Groningen, fractievoorzitter voor D'66 in de eerste kamer en oud politiek commentator van de NRC. Het interview gaat over de toekomst van de democratie. Is de politiek het land nog wel meester? Kan een negentiende-eeuws bestuurssysteem de 21ste eeuw nog wel aan? Hoe zal de politieke cultuur er rond het jaar tweeduizend voorstaan?

"Het politieke leven stolt. Het is alsof de pap langzaam koud, taai en oneetbaar is geworden. En: de democratie begint zijn zin voor de burger te verliezen. Het stemmen wordt zoiets als het invullen van toto of lotto: benieuwd naar de uitslag."
Het zijn een paar citaten uit een opvallend stuk van Professor Jan Vis in het decembernummer van Idee '66. Jan Vis is niet iemand die zomaar wat roept: Hij is hoogleraar Staatsrecht in Groningen, fractievoorzitter van D'66 in de Eerste Kamer en oud politiek commentator van NRC Handelsblad. Zijn artikel is vooral opvallend omdat hij als één van de eersten de onrust onder woorden brengt die al veel langer sluimert onder politici, journalisten en andere Binnenhofgangers .

Heeft het parlement nog wel voldoende invloed op het bestuur? Hebben bestuurders eigenlijk nog wel greep op dat gigantische ambtenarenapparaat?
En waar komt dat chagrijn en cynisme in de koffiekamers van het
Binnenhof vandaan?