Het Spoor Terug

De jaren zestig 11: Dennendal

Het Spoor Terug

De jaren zestig 11: Dennendal

'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.

De Korte en Nimmer vertelde Geschiedenis van Alternatief Nederland in de Woelige Jaren Zestig, in elf delen verklaard en uitgelegd voor de jeugd van de jaren tachtig en al die anderen die het ook maar van horen zeggen hebben: Dennendal.

De vernieuwingen in de zwakzinnigenzorg begonnen eind jaren '60 in Dennendal, de afdeling zwakzinnigenzorg van de Willem Arntzstichting, waar Carel Muller directeur was. Muller was voorstander van de zgn. verdunningstheorie, die neerkomt op het integreren van zwakzinnigen in de maatschappij. Het conservatieve Dennendal-bestuur verweerde zich heftig tegen dit soort nieuwlichterij. Ouders en staf volgden. En het conflict eindigde met de ontruiming op 3 juli 1974. Iburg: 'Ditmaal ook de andere kant van de problematiek. Aangevuld met prachtig emotioneel historisch archiefmateriaal van de ontruiming.'

Jarenlang heeft Dennendal pers, politiek en publiek gefascineerd. Talloze conflicten tussen de gevestigde medische macht, de besturen en de vernieuwers hebben tenslotte geleid tot de ontruiming door de politie van één van de paviljoens van Dennendal. Een emotionele dag in de geschiedenis van de gezondheidszorg, deze 3e juli 1974. 'Wie in de zaal van groep E de ouders heeft horen gillen, pupillen en groepsleiders heeft zien huilen, vergeet de derde juli 1974 nooit meer'.

Interviews met Carel Muller, Hans Spijker, sympathisant, Hendrik van Nek, stafmedewerker en Jaap van der Doef, PvdA-parlementariër.
Veel historisch materiaal uit 1974, met o.a. Brenninkmeijer, ouders, politie, ontruiming en flower power muziek.