Het Spoor

De Karavaan 3 en slot: De Toekomst

Het Spoor

De Karavaan 3 en slot: De Toekomst

Driedelige serie over de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wordt de Amerikaanse droom van flexibilisering ook werkelijkheid in Nederland?
Door de flexibilisering veranderen de arbeidsverhoudingen. In Amerika is er bijna geen vakbeweging meer, en ook in Nederland is de macht van de vakbond tanende. Wordt de Amerikaanse droom van flexibilisering ook werkelijkheid in Nederland?
Het Amerikaanse voorbeeld is duidelijk. De werkgevers zijn de allesbepalende kracht in de samenleving. Ontslagbescherming bestaat niet en het lage minimumloon varieert per bedrijfstak. De vakbonden zijn uitgerangeerd en de overheid kijkt toe. Ondertussen leven alleen al in een middelgrote stad als Boston 70.000 mensen van voedselbonnen. In de stad is een nieuwe groep in opkomst, de ‘working poor’, oftewel de armen met een baan. Dat zijn mensen met een laagbetaalde losse baan, die hun huishuur niet kunnen betalen en dus moeten overnachten in het daklozencentrum. Zonder die grote groep laagbetaalden zou de Amerikaanse arbeidsmarkt nooit zo flexibel kunnen zijn.
In deze uitzending komt de vraag aan de orde of we daar in Nederland ook naartoe gaan, of er al zijn. Interviews met Ruud Vreeman, aanstaand voorzitter van de vervoersbond FNV, Ir. Ter Hart, voorzitter van de Stichting management Nieuwe Stijl, en Minister de Koning van Sociale Zaken over die veranderende arbeidsveranderingen en de tweedeling op de arbeidsmarkt