Het Spoor

Interview Jan Breman

Het Spoor

Interview Jan Breman

Dezer dagen verschijnt van de ontwikkelingssocioloog professor Breman het boek 'Koelies, planters en koloniale politiek', over de koloniale politiek aan het begin van deze eeuw in Oost-Sumatra. De levensomstandigheden van de koelies op de plantages waren slechter dan vóór de afschaffing van de slavernij in 1863. In dit boek ook een tot nu toe geheim gebleven onderzoeksrapport uit 1904 over de misstanden op die plantages.
Het interview gaat over de bevindingen in het boek, over de lijnen die lopen van de plantage-economie naar de ontwikkelingshulp van nu en een vergelijking tussen Uncle Tom en de koelies op Sumatra.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief