Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 1: De vergissing van Troelstra.

Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 1: De vergissing van Troelstra.

Acht programma's over de jaren tussen de wereldoorlogen. Over gebroken geweertjes en fascisten, over radio en revue, over stakingen en crisis, over Troelstra en Colijn.

In 1917 rommelt het in heel Europa. De Russische Tsaar moet het veld ruimen, in Oostenrijk wankelt de troon. De sociale revolutie lijkt in aantocht. Ook in Nederland wordt het rumoerig. In het hongerende Amsterdam breekt het aardappeloproer uit. Even leek het er in november 1918 op dat de revolutiegolf vanuit Rusland en Duitsland naar Nederland zou overslaan. Angstige SDAP-leiders denken dat de revolutie voor de deur staat en laten hun voorman vallen; de Oranje-hysterie doet de rest. De revolutie mislukt.
Historische fragmenten van en interviews met:
-politiecommissaris Voordewind, betrokken bij de schietpartij in A'dam tijdens het hongeroproer
-Jan de Ronde, van de soldatenraden
-G. van het Reve senior
-journalist Cor Schilp
-voormalig Rotterdams SDAP-voorzitter Arie de Zeeuw
-J. Moor, arbeider, destijds aanwezig op de demonstratieve SDAP-vergadering waar Troelstra zijn revolutionaire rede hield.
-oud-Waarheid-hoofdredacteuren Koejemans en Barend Lutheraan
-Martha Molendijk, oud-voorvrouw van de AJC

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief