Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 2: Nooit meer oorlog

Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 2: Nooit meer oorlog

Acht programma's over de jaren tussen de wereldoorlogen. Over gebroken geweertjes en fascisten, over radio en revue, over stakingen en crisis, over Troelstra en Colijn.

Deze aflevering gaat over het dienstweigeren in de jaren rond de eerste Wereldoorlog en vlak daarna, de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), Kerk en Vrede, de anti-Vlootwetdemonstratie, en de verwarring rond de Spaanse burgeroorlog.
Historische fragmenten van en interviews met:
-Wim Wessels, actief in de anarchistische jeugdbeweging en IAMV, dienstweigeraar,
-Ge Nabrink, lid Jongelingen Geheelonthoudersbond en IAMV, heeft ook brochure geschreven over de Scheveningse strafgevangenis,waar twee dienstweigeraars zijn overleden in 1929,
-Joke Roos, lid vanaf de oprichting van Kerk en Vrede, wijst op grond van het evangelie iedere vorm van geweld af.
-Wim Jong, actief antimilitarist, over de Vlootwet en de acties daartegen
-Mw. Sirks: rede in 1926 voor het Utrechts Dienstweigeringscongres (nagesproken door Kiki Amsberg)
-Nico Busscher, lid AJC, over zijn gevangenschap in Scheveningen en de represailles tegen zijn familie;
-Bas Roschar, actief in IAMV, o.a. over colporteren.
-Weduwe Motz over het dienstweigeren van haar man, Rotterdammer Wim Motz
-Wim Jong en Wim Wessels over de kwestie van de Spaanse Burgeroorlog: wél of niet meevechten?

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief