Het Spoor

Kinderopvang in Nederland

Het Spoor

Kinderopvang in Nederland

Hoe is het gesteld met de kinderopvang in Nederland, nadat in 1970 voor het eerst op het Binnenhof werd gedemonstreerd voor betaalbare crèches?
Interviews met:
- Ineke de Bruin, die ophield met werken toen ze zwanger werd van haar eerste kindje. Hoe is het om thuis te zitten met kind? en in hoeverre was de keuze om op te houden met werken een vrijwillige keuze?
- leke van de Burg, FNV, over het aantal vrouwen dat ophoudt met werken als ze kinderen krijgen, over tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, en over bedrijfscrèches.
- Joke Huisman, lid Emancipatieraad, o.a. over de toekomst van de kinderopvang
- Liesbeth Pot, van de Werkgemeenschap Kinderopvang in Nederland, o.a. over de kosten van kinderopvang, die volgens minister de Koning 'bij de wilde spinnen af' zouden zijn.
- Rie Oosterveen en Ellen van Eik die al jaren lang proberen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken kinderopvang te realiseren, over hoe moeilijk dat gaat.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief