Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 8: Mussert of Moskou

Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 8: Mussert of Moskou

Acht programma's over de jaren tussen de wereldoorlogen. Over gebroken geweertjes en fascisten, over radio en revue, over stakingen en crisis, over Troelstra en Colijn.

Over de politieke verwarring na de eerste Wereldoorlog, het opkomend communisme en het opkomend fascisme dat in een aantal landen orde op zaken stelt (Salazar in Portugal, Mussolini in Italië, Primo de Rivera en Franco in Spanje, Hitler in Duitsland). De enigszins moeizame totstandkoming van de NSB, met leider Anton Mussert. De antifascistische bewegingen Antifa (communistisch), Antifo (socialistisch) en Vrijheid, Arbeid, Brood (sociaaldemocraten). Over de knokpartijen tussen NSB-ers en antifascisten. Over het wat gematigder verzet tegen fascisme door 'Eenheid door Democratie'. Over de slinkende aanhang van de NSB en de toenemende oorlogsdreiging. Over sabotage-acties in de Rotterdamse haven. Interviews met en historisch materiaal van:
-Mussert, van Geelkerken, een NSB-er
-Kees Rijken, Rotterdammer, communistisch anti-fascist.
-Pieter Brijnen van Houten, heeft de hele NSB in kaart gebracht
-Bertus Schmidt, actief in de Antifa en de Marxistische Arbeidersschool.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief