Het Spoor Terug

De Esperantobeweging

Het Spoor Terug

De Esperantobeweging

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan, de geschiedenis van het Esperanto als wereldtaal. Bewogen esperantisten over hun grote ideaal: Eén taal voor alle volkeren.
Aan het woord o.a.:
-Jan de Waal, die op zijn 12de Esperanto leerde, over het Esperantomonument dat zijn broer Siem de Waal metselde op Texel;
-de 84-jarige Pieter de Graaf, die erbij was in 1935 toen het Esperantomonument op Texel onthuld werd;
-Voorzitter de Jong van de Bond van Esperantisten;
-het echtpaar Spaan uit Wijdenes, meer dan vijftig jaar lid van de Bond van Esperantisten;
- Jenneke van Veenendaal, zelf esperantist evenals haar inmiddels overleden ouders;
-Esperantisten Piet Bankerse en Nel Kool van de afdeling West-Graftdijk;
-Directeur Witkam van BSO, Bureau voor Systeem Ontwikkeling;
-Jan Knegt zingt het afdelingslied.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief