De Open Plek 6-6-2000

Brabant 3: De intensieve varkenshouderij

De Open Plek 6-6-2000

Brabant 3: De intensieve varkenshouderij

Na alle malheur in de varkensbranche staan er fikse maatregelen op de politieke agenda. De varkensboeren kijken met name gespannen uit naar de Reconstructiewet die landbouwminister Brinkhorst onlangs heeft voorgelegd aan het parlement.

Deze Reconstructiewet Concentratiegebieden Varkenshouderij beoogt een totaalaanpak van de intensieve varkenshouderij zodat uitbraken van pestepidemie als in 1997 voorgoed verleden zullen zijn.

In de Brabantse gemeente Gemert -Bakel loopt momenteel een proefproject waarbij overheden, boeren, natuur- en milieuorganisaties samen een oplossing proberen te vinden voor de uit z'n kluiten gegroeide varkensstapel in de regio. De hier opgedane ervaringen zullen straks een belangrijke rol spelen bij de concrete invulling van de Reconstructiewet.

advertentie