Het Spoor Terug

Ben Polak

Het Spoor Terug

Ben Polak

Polak was huisarts en in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet.
Polak werd na de oorlog CPN-raadslid en wethouder in Amsterdam.
Polak werd in 1948 afgezet en begon zijn huisartsenpraktijk.
Polak was in de jaren '50 Eerste Kamerlid voor de CPN en werd later hoogleraar huisartskunde.

Inleidende teksten:
Tekst 1 Ben Polak heeft van 1948 tot 1978 een van de grootste huisartsenpraktijken van Amsterdam, met maar liefst 5000 patiënten. Die bestaat voor een belangrijk deel uit schrijvers, journalisten en kunstenaars. Kortom een praktijk voor de linkse intelligentie. Ben Polak, de huisarts van 'tout' Amsterdam. Naast zijn werk heeft hij zich ook altijd met politiek beziggehouden. In de jaren dertig is hij actief in de antifascistische studentenbeweging, Antifa. Tijdens de oorlog zit hij in het verzet. En na de oorlog is hij eerst raadslid en later wethouder voor de CPN in Amsterdam. Van 1956 tot 1960 vertegenwoordigt hij die partij in de Eerste Kamer. Ben Polak, zoon van een rabbijn, in 1913 in Nijmegen geboren.
Tekst 2 Als Ben Polak in Leiden bezig is met zijn medicijnenstudie, raakt hij betrokken bij de antifascistische studentenbeweging.
Tekst 3 Terwijl Ben Polak wethouder voor de CPN is, is zijn vrouw, Pim Eldering, hoofdredacteur van het linkse blad De Vrije Katheder. Ook zij is lid van de CPN, maar wordt uit de partij gegooid als er een conflict rond het blad ontstaat.
Tekst 4 In 1948 eindigt Polak zijn baan als wethouder, en begint hij zijn eigen huisartsenpraktijk.
Tekst 5 De jaren zestig, de tijd van Provo en het studentenverzet, Ben Polak zegt er weinig van gemerkt te hebben. Het is allemaal langs hem heengegaan.
Tekst 6 Een fragment uit een uitzending van de Vrije Gedachte. Polak heeft zijn afkeer van het geloof nooit onder stoelen of banken gestoken.