De rol van de Moslimbroederschap

De rol van de Moslimbroederschap

De Moslimbroederschap vertegenwoordigt grote groepen van de soennitische bevolking in Egypte. Ze staan lijnrecht tegenover het leger: een onderdrukte beweging tegen zittende dictaturen. We spreken met Betsy Udink over de rol van de Moslimbroederschap in het huidige Egypte.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Ze woonde de afgelopen veertig jaar onder meer in Egypte, Turkije, Syrië en Pakistan en schreef daar veel boeken over. De afgelopen jaren is de regio ontploft. We spreken een uur lang met schrijfster Betsy Udink over de oorlog tussen soennieten en sjiieten, de sleutelrol van de Koerden en het lot van de Moslimbroeders. 

advertentie