Argos

De vervrouwelijking van het water

Argos

De vervrouwelijking van het water

Restanten van hormonen en geneesmiddelen in oppervlakte water vormen risico voor de volksgezondheid
Restanten van natuurlijke en synthetische vrouwelijke hormonen, chemicaliën en resten van geneesmiddelen voor mens en dier vormen een bedreiging voor het oppervlakte water in Nederland. Uit een groot onderzoek in 2002 blijkt dat de restanten via rioolzuivering in het oppervlakte water terecht komen. De concentratie vrouwelijke hormonen was het hoogst in de rivieren Vecht, Aa en Dommel. Bij mannelijke vissen werden vrouwelijke kenmerken gevonden in deze rivieren. In de daarop volgende jaren hebben metingen aangetoond dat de concentraties niet verhoogd maar ook niet verlaagd zijn.
Verslag (12:15 uur).
INTERVIEWS met:
- Dick Vethaak, hoogleraar ecotoxicologie van delta- en kustwateren en medewerker wateronderzoeksinstituut Deltares;
- Stefan Weijers, beleidsmedewerker Waterschap De Dommel;
- Rainer Stephani, deskundige op het gebied van dierlijke hormonen;
- Majorie van Duursen, toxicologe, die zegt dat blootstelling aan deze restanten op langere termijn gevolgen kunnen hebben voor de vruchtbaarheid van mens en dien en voor het ongeboren kind;
- Ralph Moorman, lifestyle- en fitnesscoach;
- Susanne Wuijts, onderzoekster bij het RIVM.

Regeringspartij PvdA lijkt verzet tegen aanschaf JSF te laten varen.
De kans is groot dat het Kabinet-Rutte II van VVD en PvdA binnenkort een besluit nemen over de aanschaf van 35 Joint Strike Fighters (JSF), de opvolger van de F16. In 2002 besluit het kabinet-Kok II dat Nederland meedoet aan het Amerikaanse JSF-project. In de jaren daarna verzet de PvdA zich telkens als oppositiepartij tegen deelname aan het project vanwege de steeds hoger wordende kosten.
TELEFOONGESPREK (12:42 uur) met Bram Stemerdink, voormalig minister van Defensie (PvdA), die het onverstandig vindt als de partij instemt met de aanschaf omdat partij visie mist.

Presentatie: Max van Weezel.

advertentie