Morele crisis in de Chinese politiek

Morele crisis in de Chinese politiek

Voedselschandalen zijn China niet onbekend. Hoe kan het land, en vooral de overheid, een slechte controle op de voedselketen hebben? De partijtop krijgt privileges en er is veel corruptie. Henk Overbeek analyseert of het gedaan is met de solidariteit en gelijkheid onder het Chinese socialisme.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Recent kondigde China de afschaffing van de eenkindpolitiek aan. Maar is het met de toenemende vergrijzing niet te laat om het beleid te veranderen? En lukt het om zo het tekort aan werknemers op tijd in te halen? Ook groeit de Chinese economie minder hard. Voor het eerst lijkt de groei lager uit te vallen dan de gewenste acht procent van de communistische partij. Komt het land ook in een economische crisis terecht? Een uur lang China in Bureau Buitenland met hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de VU, Henk Overbeek als onze zomergast.

advertentie