China en het Westen

China en het Westen

China probeert haar invloed uit te breiden, bijvoorbeeld door de Zuid-Chinese Zee als binnenzee te beschouwen. Wordt de internationale druk met dit soort incidenten opgevoerd? Henk Overbeek bespreekt de verhoudingen met andere landen en met name met het Westen.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Recent kondigde China de afschaffing van de eenkindpolitiek aan. Maar is het met de toenemende vergrijzing niet te laat om het beleid te veranderen? En lukt het om zo het tekort aan werknemers op tijd in te halen? Ook groeit de Chinese economie minder hard. Voor het eerst lijkt de groei lager uit te vallen dan de gewenste acht procent van de communistische partij. Komt het land ook in een economische crisis terecht? Een uur lang China in Bureau Buitenland met hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de VU, Henk Overbeek als onze zomergast.

advertentie